Služby advokátní kanceláře Lánský, Fiala & partneři

 • Právní poradenství

  Právní poradenství

  Poskytujeme právní poradenství v níže uvedených oblastech práva.

 • Závazkové právo

  Závazkové právo

  Připravujeme smluvní dokumentaci, revidujeme návrhy smluv, provádíme audity právního prostředí.

 • Zastupování v soudních sporech

  Zastupování v soudních sporech

  Zastupujeme klienty před soudy všech stupňů.

 • Poskytování úschov

  Poskytování úschov

  Poskytujeme bezpečnou úschovu peněz a úschovu listin zejména v souvislosti s koupí/prodejem nemovitostí.

Poradenství v oblastech práva

 • Občanské právo (vč. obchodního)
 • Smluvní právo
 • Právo k nemovitostem (vlastnické, nájemní, věcná práva, věcná břemena, zástavní právo, podílové spoluvlastnictví)
 • Bytové právo (společenství vlastníků jednotek, prohlášení vlastníka, družstevní právo)
 • Segmenty finančního práva
 • Franchising

Mgr. Zdeněk Fiala, advokát

 • Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • V advokacii od roku 2003. Zapsán na seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 11406.
 • Je stálým rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
 • Je pracovníkem Certifikačního orgánu při České společnosti pro jakost (CSQ-CERT).
 • Věnuje se publikaci odborných článků, je spoluautorem několika knih a učebnic.
 • Partner v advokátní kanceláři Lánský, Fiala & partneři.

Kontakty

Kontaktní formulář